Mạt Thế Phàm Nhân


Mạt Thế Phàm Nhân
Trạng thái
Ongoing

Views
106
Rating
Average 0/5 out of 0 total votes.

Tóm tắt

Châu Thiên Trần là nhân loại cuối cùng còn sống sót trong đại dịch Zombie. Do bị một Zombie giết chết, Thiên Trần trùng sinh quay trở lại thời trung học 10 năm trước, thời điểm mà đại dịch bắt đầu. Nhớ lại những người thân, bạn bè của mình bị giết chết, Cậu đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ Zombie và bảo vệ bạn bè của mình.

Mạt Thế Phàm Nhân Chapters