Tips:

Bấm vào ảnh SAU KHI TÔI LÀ 1 MA VƯƠNG, TÔI SẼ XÂY DỰNG HẦM NGỤC CÙNG VỚI CÁC NÔ LỆ! 6.2 manga để tới trang kế tiếp. Bạn có thể sử dụng phím trái phải để di chuyển giữa các trang.