Thái Cổ Cuồng Ma


Thái Cổ Cuồng Ma
Trạng thái
Ongoing
Thể loại
Mystery

Views
190
Rating
Average 0/5 out of 0 total votes.

Tóm tắt

Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Hán Lệ. Một thiếu niên tóc trắng,  có rồng bảy màu quấn lấy, vai mang quan tài đá thời viễn cổ, nhìn Chư Thiên chí tôn cao cao tại thượng, vạn cổ đạo tổ, nói rằng: "Chư vị, ta nói thạch quan ta từng chôn thiên, các vị có tin không?"

Thái Cổ Cuồng Ma Chapters