Vạn Cổ Thần Vương


Vạn Cổ Thần Vương
Trạng thái
Ongoing
Thể loại
ActionAdventure

Views
205
Rating
Average 0/5 out of 0 total votes.

Tóm tắt

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!

Vạn Cổ Thần Vương Chapters